Verhuren via Airbnb en soortgelijke sites

Het lijkt aantrekkelijk om uw reguliere box 3 vastgoed incidenteel te gaan verhuren via Airbnb of soortgelijke sites, er zijn echter wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
Lees meer >

De fiscale regels bij het verhuren van een beleggingspand

Het is belangrijk dat de fiscus geen reden heeft uw verhuuractiviteiten over te hevelen naar box 1.
Lees meer >

Huurverhoging 2016

In 2016 geldt nog één keer het huidige systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen.
Lees meer >

Tijdelijk verhuren van woonruimte

De Tweede kamer heeft op 9 februari 2016 jl. ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Naast verruiming van de mogelijkheid tot extra huurverhogingen verruimt de minister, onder voorwaarden bovendien de mogelijkheden om te werken met tijdelijke contracten.
Lees meer >

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016

Door N.A. Witte BBA U mag ook dit jaar de huur van sommige woningen extra verhogen om ze meer marktconform te maken. De extra verhoging is (huishoud)inkomensafhankelijk en bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 4,0%. De maximale huurverhoging voor 2016 is […]
Lees meer >

Nieuw woningwaarderingssysteem per oktober 2015

Wat wordt de nieuwe huurprijs voor zelfstandige woonruimte? Een nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt ingevoerd, waarin de marktwaarde van de woning een belangrijke rol gaat spelen. Het nieuwe WWS geldt vanaf 1 oktober 2015 (niet al per 1 juli 2015 zoals oorspronkelijk […]
Lees meer >

Energie-index van huurwoningen

Hoe telt de energie-index van een huurwoningen mee voor de puntenwaardering?
Lees meer >

Huurverhoging 2015

Voor welke datum moet je als huiseigenaar een inkomensindicatie opvragen? Hoe werkt het Portaal voor Inkomensafhandelijke Huurverhoging?
Lees meer >

Energielabel nodig voor een huurwoning ?

Wat verandert er per 1 januari 2015 betreffende het energielabel?
Lees meer >

Leegwaarde ratio 2014

Leegwaarde verhouding 2014, let op meer kansen voor verhuurders door recente uitspraak van Het Hof in Den Haag
Lees meer >