Tijdelijk verhuren van woonruimte

De Tweede kamer heeft op 9 februari 2016 jl. ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Naast verruiming van de mogelijkheid tot extra huurverhogingen verruimt de minister, onder voorwaarden bovendien de mogelijkheden om te werken met tijdelijke contracten. Kort samengevat, het wordt met ingang van 2017 mogelijk;

  • Voor zelfstandige woonruimte tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten tot maximaal 2 jaar. Deze contracten kunnen tussentijds door de huurder worden opgezegd. Ook geldt een verlengde termijn, waarbinnen de huurder bij de Huurcommissie een huurprijstoetsing kan verzoeken. Deze loopt tot zes maanden na afloop van de bepaalde tijd. Om de huurovereenkomst daadwerkelijk te laten eindigen aan het einde van de bepaalde tijd moet de verhuurder maximaal drie en minimaal een maand voor het einde daarvan kennis geven aan de huurder. Doet de verhuurder dat niet dan wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
  • Voor onzelfstandige woonruimte wordt de mogelijkheid tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten uitgebreid met de doelgroepen: jongeren tot en met 27 jaar, en promovendi. Zo’n overeenkomst kan worden gesloten tot maximaal 5 jaar. Dat kon al voor ouderen, gehandicapten en studenten. Voor beëindigen van de overeenkomst voor bepaalde tijd gelden dezelfde regels als bij tijdelijke overeenkomsten voor zelfstandige woonruimte.

Uw beheerder zal u informeren en adviseren bij de wederverhuur van uw woningen.