Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016

Door N.A. Witte BBA

U mag ook dit jaar de huur van sommige woningen extra verhogen om ze meer marktconform te maken. De extra verhoging is (huishoud)inkomensafhankelijk en bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 4,0%.

De maximale huurverhoging voor 2016 is opgedeeld in drie inkomenscategorieën:

  • 2,1% (inflatie + 1,5%) voor inkomens tot en met €34.678 (inkomensjaar 2014);
  • 2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven €34.678 tot en met €44.360 (inkomensjaar 2014);
  • 4,6% (inflatie + 4%) voor inkomens boven €44.360 (inkomensjaar 2014).

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk te verhogen,  dan kunt u bij de Belastingdienst een inkomensindicatie over 2014 opvragen. Let op: u kunt hier nog tot 1 maart 2016 een account voor aanmaken.

De extra verhoging is niet verplicht en is alleen van toepassing op zelfstandige huurwoningen met een aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens (€710,68 p.m.). De huur voor onzelfstandige woonruimten mag in 2016 met maximaal 2,1% worden verhoogd.

Voor meer informatie over de huurverhoging 2016 kunt u terecht op de site van Rijksoverheid.