Verhuren via Airbnb en soortgelijke sites

De druk op de woningmarkt in de regio Amsterdam is aanzienlijk, het is verleidelijk om uw reguliere box 3 vastgoed incidenteel via Airbnb of soortgelijke sites te verhuren. Immers de dagprijzen zijn doorgaans veel hoger dan u via reguliere verhuur kunt behalen. Bedenk echter wel welke risico’s u als vastgoedbelegger loopt bij dergelijke vormen van verhuur.
Rekent u zichzelf niet rijk, maar realiseer dat u onder andere aan de volgende voorwaarden moet voldoen;

  • De locale verordeningen, in Amsterdam te vinden op de site van de gemeente;
  • U dient toeristenbelasting te betalen;
  • Let op het aantal bewoners in uw pand i.v.m. brandweervoorschriften;
  • U moet 6% btw afdragen over de huur;
  • U moet oppassen dat uw vastgoed niet uit box 3 valt, niet alleen het betreffende pand maar uw gehele vastgoed portefeuille;
  • U dient te controleren of dergelijke verhuur is toegestaan in een eventueel aanwezig statuut van een VVE;
  • Na 60 dagen verhuur wordt de verhuur als bedrijfsmatig beschouwd, om in box 3 te blijven dient dan een tussenpersoon of bedrijf ingeschakeld te worden.