Huurbetaling

huurbetaling-huurder-RandstadWonen-BeheerU betaalt de huur het eenvoudigst via maandelijkse, automatische overboeking op ons rekeningnummer (zie onderstaand) onder vermelding van uw debiteurnummer en betalingskenmerk. Deze automatische overboeking regelt u zelf bij uw bank. De huurprijs zal per vooruitbetalingen worden voldaan op elke eerste dag van de maand.

Bij nalatigheid van betaling van de huurtermijn is de verhuurder gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen voor de betalingsherinneringen.

Woonruimte
Deze tarieven bedragen € 5,- voor een eerste herinnering, € 5,- voor een tweede herinnering plus € 15,- boete.

Bij een derde herinnering bedraagt het tarief € 15,- plus € 15,- boete, volgens art. 4.7 van uw huurcontract.  Tevens zijn alle incassokosten voor rekening van de huurder. Deze kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde huurbedrag.

Het voortijdig verrekenen van een uitstaande waarborgsom met de te betalen huur wordt als huurschuld aangemerkt.

Bedrijfsruimte
Huurt u een bedrijfsruimte dan bedragen de administratiekosten € 15,- plus € 300,- boete, volgens art. 18 van de algemene voorwaarden.

Contact
Specifieke voorwaarden en condities kunt u terugvinden in uw huurcontract.

Mocht u vragen hebben, kunt u ons mailen via incasso@rwb-vastgoedmanagement.nl

ING Bank Haarlem
t.n.v. Stichting RWB payments
IBAN: NL69 INGB 0670 9108 21
BIC:  INGNL2A