Bezwaar

bezwaar-indienen-huurderHeeft u een afrekening energiekosten ontvangen of een factuur voor een reparatie en bent u het hier niet mee eens?
U kunt een bezwaar indienen bij RWB Vastgoed Management. Vermeld duidelijk waartegen u een bezwaar indient, wat de reden is van uw bezwaar en wat het besluit had moeten zijn. Een bezwaar indienen kan alleen schriftelijk, met bijvoeging van een kopie van desbetreffende factuur.

U dient een bezwaarschrift in door een e-mail te sturen naar bezwaar@rwb-vastgoedmanagement.nl

U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar ons kantoor op onderstaand adres.

t.a.v. de eigenaar van het perceel: (uw adres)
p/a RWB Vastgoed Management
Tingietersweg 38
2031 ES Haarlem