Subsidie voor verbeteren energieprestatie woningen (STEP)

Per 1 juli zijn de regels voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) gewijzigd. Verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens kunnen hiermee subsidie aanvragen op maatregelen die de energieprestatie verbeteren.

De overheid heeft besloten de regeling te versoepelen. De aanvraagperiode is verlengd, de minimale vereiste verbetering is verlaagd en de subsidiebedragen zijn verhoogd. Wat zijn nu de uitgangspunten?

  • Particuliere verhuurders moeten een Energie Index kleiner of gelijk aan 1,8 realiseren (label C), woningcorporaties moeten minimaal een EI kleiner of gelijk aan 1,4 behalen.
  • Een woning moet maximaal 6 maanden voor de aanvraag zijn opgenomen door een EPA-adviseur. De minimale verbetering ten opzichte hiervan moet twee energieklasses zijn.
  • U kunt tot 25 % van de investeringen in verduurzaming aan subsidie ontvangen.

Houdt er rekening mee dat u slechts eenmaal per woning subsidie kunt ontvangen. U kunt een lopende aanvraag wel intrekken en later opnieuw indienen.

Wilt u advies met betrekking tot uw portefeuille? Neem dan contact op met onze Servicedesk.