Nieuw woningwaarderingssysteem per oktober 2015

Wat wordt de nieuwe huurprijs voor zelfstandige woonruimte?

Een nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt ingevoerd, waarin de marktwaarde van de woning een belangrijke rol gaat spelen. Het nieuwe WWS geldt vanaf 1 oktober 2015 (niet al per 1 juli 2015 zoals oorspronkelijk de bedoeling was). In het nieuwe WWS zal de maximaal wettelijke huurprijs voor 25% worden bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Dat effect wordt bereikt door de volgende wijzigingen van het WWS:

  • De punten voor woonvorm en woonomgeving en de schaarstepunten vervallen.   (ook  de zgn. “donnerpunten”!)
  • Daarvoor in de plaats komt een puntenwaardering op basis van de WOZ-waarde per vierkante meter en op basis van de absolute WOZ-waarde van de woning.
  • Het WWS gaat uit van de meest actuele WOZ-waarde. Dit betekent dat voor de huurverhoging van 1 juli 2016 de WOZ-waardebeschikking van 1 januari 2016 bepalend is.
  • Voor woningen met een heel lage WOZ-waarde of woningen waarvan de WOZ-waarde ontbreekt, geldt een ondergrens van € 40.000.
  • De huurprijs per WWS-punt wordt met 3,8% verlaagd. Deze verlaging van de puntenwaardering betekent dat men MEER punten nodig heeft om de vrije sectorgrens te bereiken. ( 146 i.p.v. 143 punten)

Het WWS geldt alleen voor zelfstandige woonruimte. Voor onzelfstandige woonruimte (zoals studentenkamers) gold al een ander WWS, waar niets aan verandert.

energiepunten_woningwaarderingssysteem

Het steeds meer uitkleden van de puntprijs zorgt ervoor dat een verhuurder steeds meer punten (woonkwaliteit) moet bieden voor dezelfde prijs. Voor verhuurders is het dus zeer belangrijk zoveel mogelijk “EPA- punten” te verdienen.