Verhuurdersheffing particulieren wordt verlaagd

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft aangekondigd extra geld beschikbaar te stellen voor een heffingsvermindering. Hiermee moet een verhoging van de heffingsvrije voet van 10 naar 25 woningen worden gerealiseerd.  Komende weken zullen door de minister worden gebruikt om de verhuurdersheffing verder te evalueren.

Verhuurders die nu meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen (in 2016 is dit 0,491 %, in 2017 0,536 %). Dit kost verhuurders soms één á anderhalve maand huur. Een groot deel van de particuliere verhuurders heeft zijn financiële positie zien verslechteren sinds de invoering van de verhuurdersheffing en overweegt om minder te gaan investeren. Veel verhuurders besparen met name op onderhoud van woningen.

Een eenvoudige manier om onder deze heffing uit te komen is door de woning(en) bij mutatie uit de sociale sfeer te halen. Dit kan door bijvoorbeeld opwaarderen of onzelfstandig verhuren. Overleg vrijblijvend met uw vastgoedmanager.

Hoe kunt u korting krijgen op de verhuurdersheffing?

Verhuurders betalen minder heffing als zij investeren in:

  • het omvormen van kantoren, scholen of kerken tot woningen
  • sloop in krimpgebieden
  • sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam-Zuid.

Voorwaarde is dat u investeert in huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Tot en met 2017 kunt u voor elke investering een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor fiscale vermindering. Meer informatie hierover vind u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tip! Bij het beoordelen van de belastingplicht kijkt de belastingdienst naar de tenaamstelling van de WOZ-beschikkingen. Het kan dus zinvol zijn om, bij een gezamenlijk belastingplichtig bezit van maximaal 18 woningen, ervoor te zorgen dat de tenaamstelling van WOZ-beschikkingen verdeeld is over eigenaren. Bron: Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2016:2667