Inkomensafhankelijke huurverhoging 2017

Nick Witte BBA
Voor gereguleerde huurwoningen bestaat er een mogelijkheid om de huur extra te verhogen met als doel deze meer marktconform te maken. Deze mogelijkheid is inkomensafhankelijk en kan resulteren in een extra huurverhoging van 1,5%!

Het basis huurverhogingpercentage is door Rijksoverheid vastgesteld op 2,5% (verhoogd t.o.v. 1,5% in 2016) bovenop de inflatie van 0,3%. De inkomensgrens voor extra huurverhoging is vastgesteld op € 40.349,-. Boven dit bedrag kan de totale huurverhoging dus oplopen tot 4,3%.

Verhuurders kunnen tussen 1 februari en 12 december 2017 een account aanvragen voor het Portaal inkomenafhankelijke huurverhoging. Via dit portaal kunnen vanaf 15 februari 2017 de huishoudverklaringen (voorheen inkomensindicaties) worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Op basis van de huishoudverklaring kan vervolgens worden bepaald of de huurprijs van de woning inkomensafhankelijk mag worden verhoogd. De extra verhoging is niet verplicht en is alleen van toepassing op zelfstandige huurwoningen met een aanvangshuurprijs onder de liberalisatiegrens (€ 710,68 p.m.).

De huur voor onzelfstandige woonruimten mag in 2017 met maximaal 1,8% worden verhoogd en is niet inkomensafhankelijk.

Voor meer informatie over de huurverhoging 2017 kunt u terecht op de site van Rijksoverheid.