Nieuwe omgevingswet per 1 januari 2023. Verbouwing nu aanvragen?

Nieuwe omgevingswet gaat in per 1 januari 2023, is het verstandig om nu een vergunning voor een verbouwing aan te vragen?
Lees meer >

Informatie over de huurverhoging per 1 juli 2020

De huur van uw huurwoning(en) mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog.
Lees meer >

Energielabels vanaf 1 januari 2021 moeilijker te behalen, invoering NTA 8800.

Nu de labels inmiddels ingeburgerd zijn gaat de overheid de regels strenger maken.  Vanaf 1 juli 2021 wordt het moeilijker een goed label te verkrijgen. Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe energieprestatienorm NTA8800.
Lees meer >

Wat is de toegestane huurverhoging in 2019?

De huur van zelfstandige woonruimten mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. De stijging hangt af van het huurders inkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. In de vrije sector geldt gèèn maximale huurverhoging en wordt de huurverhoging, op basis van hetgeen overeengekomen in de huurovereenkomst bepaald.
Lees meer >

Huurverhoging 2018

Ook voor 2018 neemt het kabinet de inflatie als basis voor de huurverhoging, afhankelijk van het inkomen mag de huur extra worden verhoogd. Het inflatiecijfer over het voorgaande kalenderjaar is 1,4 zoals het CBS dat heeft gepubliceerd in zijn statistisch […]
Lees meer >

Energielabel huurwoningen

Is het energielabel woningen verplicht voor mijn huurwoning? Hieronder vindt u, de bij verhuur meest voorkomende, uitzonderingen op de verplichting om bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning een energielabel te overleggen. Is het energielabel ook verplicht voor monumenten? […]
Lees meer >

Wijzigingen in de verhuurderheffing

Vorig jaar kondigde Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst al aan de verhuurderheffing te willen verminderen. Inmiddels is duidelijk hoe die verlaging in praktijk eruit komt te zien, de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel.  De belangrijkste wijziging […]
Lees meer >

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2017

Wat wijzigt er betreffende de inkomensafhankelijke huurverhoging 2017
Lees meer >

Subsidie voor verbeteren energieprestatie woningen (STEP)

Per 1 juli zijn de regels voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) gewijzigd. Verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens kunnen hiermee subsidie aanvragen op maatregelen die de energieprestatie verbeteren. De overheid heeft besloten de regeling te versoepelen. De aanvraagperiode is […]
Lees meer >

Verhuurdersheffing particulieren wordt verlaagd

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft aangekondigd extra geld beschikbaar te stellen voor een heffingsvermindering. Hiermee moet een verhoging van de heffingsvrije voet van 10 naar 25 woningen worden gerealiseerd.  Komende weken zullen door de minister worden gebruikt om […]
Lees meer >