Wijzigingen in de verhuurderheffing

Vorig jaar kondigde Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst al aan de verhuurderheffing te willen verminderen.

Inmiddels is duidelijk hoe die verlaging in praktijk eruit komt te zien, de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel.  De belangrijkste wijziging voor particuliere verhuurders houdt in dat per 1 april 2017:

  • de heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen;
  • rijksmonumenten worden vrijgesteld;
  • de heffing vanaf 1 januari 2018 berekend wordt over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000, deze grens wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd.

Wat is de verhuurderheffing ook alweer?
Verhuurders die een sociale huurwoning verhuren betalen een heffing over de WOZ-waarde van deze woningen (in 2017 0,536%). De Rijksoverheid heeft op haar website een volledig overzicht van de verhuursheffing gepubliceerd.

Sinds de invoering van de verhuurderheffing hebben veel verhuurders hun financiële positie zien verslechteren. Om onder deze heffing uit te komen, hebben veel verhuurders woningen uit de sociale sector gehaald door deze op te waarderen of onzelfstandig te verhuren.

Overleg met uw vastgoedmanager wat dit voor uw portefeuille betekent.