Energielabels vanaf 1 januari 2021 moeilijker te behalen, invoering NTA 8800.

Zoals elke verhuurder inmiddels weet is een (verplicht) energielabel een belangrijk onderdeel van de huurwaarde van uw woning. De bijdrage van uw energielabel aan het aantal huurpunten kan oplopen tot 44 punten!  Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat uw (zelfstandige-) huurwoningen een zo gunstig mogelijk label hebben. Bij sommige banken kunt u hiermee ook rentekorting verdienen op uw hypotheek.

Wat gaat er veranderen?

  • Bewijslast van aangebrachte isolatie door gebouweigenaar wordt belangrijker. Denk aan nota’s, detailtekeningen en installatietechnische gegevens.
  • De inspecteur moet uitgebreider toetsen en mag niet langer uitgaan van isolatiewaardes uit het bouwbesluit.
  • Het omdraaien van de bewijslast zorgt ervoor dat er meer discussie en conflicten zullen ontstaan of forfaitaire waarden uit het bouwbesluit al dan niet opgevoerd mogen worden.
  • De kosten van een label gaan naar verwachting met 100-200% stijgen.
  • Er komt ook een label voor onzelfstandige woningen.

Uw eigen energie inspecteur kan u het tot in detail uitleggen, ik heb mij even beperkt tot de hoofdlijnen.

Wat moet u doen?

Heeft u nog steeds geen (goed) label?  Vraag dit dan onmiddellijk aan en informeer bij uw beheerder naar de mogelijke verbeteringen en “easy wins” of laat ons een maatplan voor u maken. Heeft u een wat ouder label?  Laat voor 1-1-2021 een vers label bekrachtigen al dan niet met een upgrade. Een label is 10 jaar geldig dus dan kunt u weer even vooruit.