Nieuwe omgevingswet per 1 januari 2023. Verbouwing nu aanvragen?

De Omgevingswet

​Het invoeren van de Omgevingswet is een grote wijziging. Deze wet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving, met als doel de ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. Het gaat hierbij onder andere om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Op dit moment is de datum van inwerkingtrede 1 januari 2023.

Advies van RWB

Wij adviseren onze klanten om ervoor te zorgen dat zij, wanneer zij (ver)bouwplannen hebben, het vergunningstraject in gang te zetten vóór 1 januari 2023. We voorzien dat plannen die na die datum worden ingediend, lastig of helemaal niet door het nieuwe stelsel heen gaan komen, ook worden er leges gerekend voor vergunningen die nu gratis zijn. Daarnaast zullen er naar verwachting grote vertragingen ontstaan. Voor lopende procedures blijft het oude recht van toepassing.

Mocht u vragen hebben over de nieuwe Omgevingswet kijk dan op de website van de Rijksoverheid.  Indien u hulp nodig heeft met het indienen van uw aanvragen: neem gerust contact met ons op via service@rwb-vastgoedmanagement.nl of 023- 5270149.