Huurverhoging 2018

Ook voor 2018 neemt het kabinet de inflatie als basis voor de huurverhoging, afhankelijk van het inkomen mag de huur extra worden verhoogd. Het inflatiecijfer over het voorgaande kalenderjaar is 1,4 zoals het CBS dat heeft gepubliceerd in zijn statistisch Bulletin.

Huurverhoging onzelfstandige woningen(kamers) 2,9%

Voor onzelfstandige woningen(kamers) is de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 maximaal 2,9% te weten het inflatiepercentage van 1,4 vermeerderd met 1,5%.

Huurverhoging zelfstandige woonruimteVoor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Om de doorstroming te bevorderen wordt voor alle huishoudens een hogere huurverhoging toegestaan. Welke extra verhoging bij welk inkomen als maximum geldt, ziet u hieronder. De regeling geldt NIET voor woningen met een geliberaliseerde huurovereenkomst, dwz zelfstandige woningen met een aanvangshuurprijs boven de liberalisatiegrens (€ 710,68 p.m.).

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056

Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056 bedraagt de huurverhoging per 1 juli 2018 maximaal 3,9% te weten het inflatiepercentage van 1,4% vermeerderd met 2,5%.

Voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056

Voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056 bedraagt de huurverhoging per 1 juli 2018 maximaal 5,4%, te weten het inflatiepercentage van 1,4% vermeerderd met 4%.

Opvragen verklaring belastingdienst

Eigenaren die gebruik willen maken van deze hogere huurverhoging, kunnen via  de website www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl inkomens indicaties opvragen. De aanvraag procedure voor huishoudverklaringen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2018 verloop iets anders dan voorheen. Nieuw is dat eigenaren (bijna) het hele jaar door accounts kunnen aanvragen (voorheen kon dat alleen in februari). Eigenaren kunnen van 1 februari 2018 tot uiterlijk 11 december 2018 accounts aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2018.

Vanaf 13 februari 2018 (voorheen medio maart) kunnen verhuurders die een account hebben aangevraagd en dat account hebben verkregen, huishoudverklaringen aanvragen bij de belastingdienst.

Voor meer informatie over de huurverhoging 2018 kunt u terecht op de site van Rijksoverheid.