Huurverhogingen niet geliberaliseerde woningen

Onlangs heeft Minister Blok een akkoord bereikt over de jaarlijkse huurverhoging. Er zijn inkomensafhankelijke extra huurverhogingen mogelijk. Officieel bedoeld om scheefwonen tegen te gaan is de maatregel in de praktijk een middel om de verhuurdersheffing te compenseren.
Lees meer >