Huurverhogingen niet geliberaliseerde woningen

Onlangs heeft Minister Blok een akkoord bereikt over de jaarlijkse huurverhoging. Er zijn inkomensafhankelijke extra huurverhogingen mogelijk. Officieel bedoeld om scheefwonen tegen te gaan is de maatregel in de praktijk een middel om de verhuurdersheffing te compenseren.

Wat betekent dit in de praktijk voor u als verhuurder?
De extra huurverhogingen zijn afhankelijk van het inkomen van het huishouden dat huurt.  De belastingdienst is verplicht deze informatie aan de eigenaar te verschaffen. Via aanleverportaal belastingdienst kunt u een account aanmaken. Wanneer u op 1 juli 2013 de huur wilt gaan verhogen is het zaak dit nu aan te vragen, want voor 1 mei moet de huurverhogingbrief verstuurd zijn.

Hoe gaat het nu werken?
Inkomen > 43000 : Jaarlijks mogen woningcorporaties maar ook particuliere verhuurders de huren van mensen in deze inkomensgroep verhogen met 4 procent bovenop de inflatie.
Huishoudens met een inkomen tussen 33.614 euro en 43.000 euro: Voor huishoudens in deze inkomensgroep kan de huur jaarlijks met 2 procent bovenop de inflatie stijgen.
Huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro: Voor hen mogen huren jaarlijks met 1,5 procent omhoog bovenop de inflatie stijgen.

Huurverlaging
Huishoudens die eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, kunnen volgens de plannen in het woonakkoord weer een lagere huur krijgen als hun inkomen opeens daalt. De huur kan dan weer dalen tot het niveau van voor de huurverhoging, tot maximaal 2 jaar terug.

Opinie
De regering wil met haar beleid “investeringen aanjagen” en “scheefwonen tegengaan”. Geen van beide doelstellingen zal met dit beleid bereikt worden. De uiteindelijke rekening komt bij de huurder, het werk bij de verhuurder. In plaats van een verhuurdersheffing kan men beter de huurtoeslag beperken tot 25% van de huur. Dat geeft hetzelfde financiële resultaat met veel minder werk én een positief bij-effect op de grotere beschikbaarheid van ‘duurdere’ sociale huurwoningen.
In de toekomst dan, want zittende huurders kunnen natuurlijk niet verplaatst worden.

Voor u als verhuurder veel interessanter is het te weten dat het BTW-tarief voor nieuwbouw en renovatie met ingang van 1 maart 2013 gedurende 12 maanden is verlaagd naar 6%!  Wij zullen er met het oog op uw meerjarenplanningen rekening mee houden en zonodig met een voorstel komen.