Huur opzeggen

huur-overeenkomst-wijziging-huurderU wilt uw huurcontract beëindigen, houdt rekening met:

Uw opzegtermijn

De minimale opzegtermijn is één maand vanaf de eerstvolgende betaalperiode. U kunt de huur iedere dag van de maand opzeggen, als u maar rekening houdt met de maand opzegtermijn, bijv. als u de huur opzegt op 20 april, betaalt u huur tot en met 31 mei. De datum waarop de post/mail bij de beheerder wordt ontvangen is geldend. De einddatum van de huurperiode kan niet in het weekend of op een feestdag vallen.

Opzeggen via e-mail

Download het formulier Opzeggen huurovereenkomst.

Opzeggen bij overlijden
Indien een alleenstaande huurder overlijdt, dient de huur te worden opgezegd door de nabestaanden download het formulier Opzeggen huurovereenkomst na overlijden.

Let op! Blijft na opzegging de medehuurder in de huurwoning wonen, dient er gebruik te worden gemaakt van een wijzigingsformulier

Formulier versturen
Voor een soepele gang van zaken stuurt U een volledig ingevuld en ondertekent formulier per e-mail naar huuropzegging@rwb-vastgoedmanagement.nl of per post naar onderstaand adres:

t.a.v. de eigenaar van het perceel: (uw woning)
p/a RWB Vastgoed Management
Tingietersweg 38
2031 ES Haarlem

Opleverprocedure
Tijdens een voor- en eindinspectie controleren we of de woning volgens afspraak door u wordt opgeleverd. Hoe dat werkt, leest u op de pagina woningoplevering. Indien de woning niet naar behoren is opgeleverd kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Contact
Heeft u vragen met betrekking tot het wijzigen van uw huurovereenkomst, neem contact op via huuropzegging@rwb-vastgoedmanagement.nl.