Verhuurdersheffing voor Particulieren

Door Rob Zurlohe.

Ook de particuliere verhuurder gaat meebetalen aan de nieuwe verhuurdersheffing. Den Haag heeft een instrument bedacht om geld af te romen bij de vele woningcoöperaties in ons land. Men heeft een belasting verzonnen die het bezit belast van huurwoningen in de gereguleerde sector (onder de vrije sectorgrens). In deze sector zijn echter ook particuliere verhuurders actief!  Het zure is nu dat er een extra heffing komt voor woningen waarvoor een sluitende exploitatie toch al nagenoeg onmogelijk is. Dit alles als onderdeel van een pakket van maatregelen ‘om de woningmarkt beter te laten functioneren’.

Hoe werkt het? En hoeveel bedraagt de belasting?

Particuliere eigenaren met meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector zullen worden belast. In 2013 zal het belastingtarief 0,0014% bedragen in 2014 wordt dit al 0,231%.  Dit percentage wordt genomen van de totale WOZ waarde van de gereguleerde woningen, verminderd met een heffingsvrije voet van 10x de gemiddelde WOZ waarde van deze woningen. Voor een aantal rekenvoorbeelden kun u terecht bij dit instructieblad van VROM. Kamerverhuur, vrije sector woningen en recreatiewoningen zijn voorbeelden van woningen die NIET in de gereguleerde sfeer zitten en dus buiten deze heffing vallen.

Indien uw woningen in beheer zijn bij ons, krijgt u vanzelf bericht over een mogelijke blootstelling aan deze belasting.