Onze diensten

RWB Vastgoed Management is gespecialiseerd in het op maat beheren en optimaliseren van woningvastgoed. Naast het beheer van woningen en appartementen richten onze diensten zich op kleinschalige bedrijfsruimten, kantoren en winkels, al dan niet in combinatie.

Vastgoedmanagement bij RWB Vastgoedmanagement kent de volgende taakgebieden:

Administratief-beheer

Administratief beheer

Het administratieve beheer maakt gebruik van een geautomatiseerde huur-administratie (UNIT4), ondersteunt door een CRM omgeving. Deze systemen bundelen alle onroerend goed-gegevens per object en / of portefeuille. Hierdoor zijn gerichte rapportages en portfolio-analyses mogelijk. Het administratieve beheer wordt, afhankelijk van de grootte van de kasstroom, gevoerd op een onafhankelijke derdenrekening of op de rekening van de cliënt.

Commercieel-beheer

Commercieel beheer

Het commerciële beheer spitst zich toe op de optimalisatie van de bezettingsgraad, de (door-) ontwikkeling van vastgoed en de aan- en verkoop van beleggingspanden.
Een uniek product om de resultaten van uw vastgoedportefeuille in kaart te brengen is ons
Balance Portfolio Report. Hiermee meten wij (geheel op maat) alle risico’s en kansen, afgezet tegen
de verschillende marktsegmenten, om u gedegen te kunnen adviseren over de ontwikkeling van een optimale portfolio.

Technisch-beheer

Technisch beheer

Het technische beheer heeft tot doel een goede beheersing van de onderhoudskosten.
RWB Vastgoed Management neemt de zorg uit handen bij renovatie en herontwikkeling, stelt meerjaren onderhoudsplannen voor u op en handelt (spoedeisende) technische onderhoudsklachten voor u af. Wij doen dat adequaat en kostenefficiënt. Voor woningen geschiedt dit middels een (digitale) helpdesk waarbij elke verhuurder zijn eigen sjabloon kan aanmaken met gewenste filtering en voorkeurspartijen.

Juridisch beheer

Het juridisch beheer omvat het opstellen en / of interpreteren van overeenkomsten en juridische documenten alsmede vertegenwoordiging wanneer gewenst.

Lees meer over ons property management en aanvullende diensten.