Versoepeling tijdelijke verhuur van leegstaande panden

Op grond van het beleid van de rijksoverheid.

Wat is er veranderd?

Vaststellen van de huurprijs

De huurprijs is vrij overeen te komen tussen eigenaar/verhuurder en tijdelijk huurder, er geldt niet langer een maximumhuurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel).

Verhuurvergunning

Het aanvragen van een verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen is versoepeld. De gemeente geeft de vergunning voor 2 jaar af. Deze kunt u steeds met 1 jaar verlengen tot een maximum van vijf jaar. Uw woning mag meerdere keren tijdelijk worden verhuurd.  Bij het verlenen van de vergunning mag de gemeente geen extra voorwaarden stellen.

Bij te koop staande leegstaande woningen biedt de toets vooraf door de gemeente en het vergunningstelsel ook voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg kan worden verkocht.

Minder huurbescherming

Normaal heeft een huurder huurbescherming. Als de verhuurder een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft, is die huurbescherming beperkt. De vergunningverlening voor tijdelijke verhuur garandeert aan de eigenaar/verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de termijn is verstreken.

Termijn

Huurwoningen die bestemd zijn voor de sloop of renovatie mag u maximaal 7 jaar verhuren, dit was 5 jaar.

Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, bijvoorbeeld kantoorgebouwen, mag u maximaal 10 jaar verhuren, dit was 5 jaar.