STEP-subsidie voor particuliere verhuurders

Verhuurt u een of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector? Wilt u de energieprestatie van uw huurwoning(en) verbeteren? Vraag de Stimulerings-regeling energieprestatie huursector (STEP) aan tot en met 31 december 2018. Wij helpen graag. 

Het verbeteren van de energie-index van uw huurwoningen is een must voor de verhuurbaarheid op termijn, de huurwaarde nu en de vermogensontwikkeling in uw portefeuille. Momenteel kunt u als particuliere eigenaar meeprofiteren van een regeling die oorspronkelijk is opgezet voor corporaties.

De overheid stimuleert het verbeteren van de EI-coëfficiënt met subsidie. Zo kunt u én de huurwaarde van uw woningen verbeteren én subsidie ontvangen.

Subsidiebedragen
De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Gemeten wordt de verbetering in stappen. Van een EI 2,5 naar een EI 1,4 levert bijvoorbeeld € 3600 op. Voor particuliere verhuurders gelden onderstaande bedragen:

 

 

 

 

 

 

Praktijk
In de praktijk zal elke belegger onderzoeken of de noodzakelijke investeringen om een gewenste energie-index te bereiken opwegen tegen het te behalen doel en de te verkrijgen subsidie. Het is dus belangrijk een partner te hebben die het gehele traject overziet en u behulpzaam kan zijn bij deze inschatting. Vaak staan er toch al investeringen gepland in bijv. nieuwe CV ketels, dit speelt een rol in de afweging. Ook maatschappelijke overwegingen (het hebben van een mooi duurzaam gebouw) kunnen een rol spelen.

RWB Vastgoed Management kan het indienen van subsidieaanvraag voor u verzorgen. Onze dienstverlening omvat:

  • Inventariseren van de bouwkundige situatie
  • Opstellen van een lijst van noodzakelijke bouwkundige voorzieningen
  • Berekenen van mogelijke subsidies
  • Verzamelen van alle benodigde documenten
  • Indienen van de aanvraag, inclusief alle bijlages.
  • Begeleiden van het certificatieproces
  • Begeleiden van het subsidietraject