Leegwaarde ratio 2014

Door ing. M.K.J. Rozema

Leegwaarde ratio 2014

Ter bepaling van het vermogen in BOX 3 dienen eigenaren van verhuurd onroerend goed de waarde van hun bezit bij hun aangifte IB op te geven. Om de WOZ waarde te corrigeren naar de economische waarde wordt door de belastingdienst hiervoor de zgn. “Leegwaarderatio” gebruikt.

 De leegwaarderatio heeft u nodig om de waarde te berekenen van;

  • Verhuurde woningen met een gebruikelijke huurprijs
  • Woningen welke gedeeltelijk zijn verhuurd
  • Woningen waar de verhuurder en huurder gelieerde partijen zijn ( familie, instellingen met een zakelijke relatie)

Deze waardedrukkende factor mag u niet zelf bepalen, deze is vastgelegd in de wet. U moet de WOZ-waarde vermenigvuldigen met de leegwaarderatio, een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de verhouding tussen jaarlijkse rendement van de huur en WOZ-waarde. De tabel daarvoor luidt als volgt:

Meer dan

niet meer dan

leegtewaarderatio

0%

1,0%

50%

1,0%

1,5%

53%

1,5%

2,0%

56%

2,0%

2,5%

59%

2,5%

3,0%

62%

3,0%

3,5%

66%

3,5%

4,0%

69%

4,0%

5,0%

73%

5,0%

78%

Voorbeeld:

Uw huis heeft een WOZ-waarde van € 350.000,-. Uw jaarlijkse huur (dit is 12 maal de maandelijkse huur, ook als het een deel van het jaar leeg heeft gestaan) bedraagt €15.000,-.

 Dit is dan 4,3% van €350.000,-. Dan is de leegwaarderatio 73% en moet u €255.500,-  ( 73% van de €350.000,-) aangeven.

Voor appartementen welke niet los te verkopen zijn, omdat het een ongesplitst deel uitmaakt van een groter geheel, is de leegwaarderatio altijd 60% , ongeacht de huuropbrengst.

Voor verhuurders is deze regeling niet altijd aangenaam! Het is daarom zaak om de WOZ-waarde zo laag mogelijk te krijgen. Dus: bezwaar maken zodra dat maar even mogelijk is! Het belang daarvan is veel groter dan in de vorige jaren, het kan de moeite lonen. Het Hof in Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan, in een situatie waar de huuropbrengst laag was en de belastingheffing hoog, ten voordele van de verhuurder. Het hof concludeerde dat er geen ‘fair balance’ was tussen het eigendomsrecht van de verhuurder en het recht op heffen van belasting door de Staat.

Wij kunnen u adviseren n.a.v. de ontvangen WOZ aanslagen, U kunt ons benaderen op de bekende contactgegevens.