Huurverhoging 2014,

door Caren Leuven

Voor huurverhogingen van woningen in de niet-geliberaliseerde sfeer kunt u als eigenaar kiezen voor een “inkomens afhankelijke huurverhoging” (IAH). Dit houdt in dat u bij de belastingdienst een aanvraag indient, voor een inkomensindicatie op het betreffende adres.

Welke huurverhoging kunt u rekenen?
Uitgangspunt voor alle huurverhogingen is altijd de inflatie (2,5%). Dit percentage mag verhoogd worden met een opslag. Deze opslag is bedoeld om huren meer marktconform te maken. Het percentage van de opslag op de huurverhoging is gekoppeld aan het gezinsinkomen van de huurder . De opslag bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 4,0%. Vertaald naar de praktijk:

Alle huurders                                                                        : 2,5% + 1,5% = 4,0%
Huurders met inkomen tussen 34.085 en 43.602 euro         : 2,5% + 2%    = 4,5%
Huurders met inkomen boven 43.602                                   : 2,5% + 4%    = 6,5%

Indien uw huurprijs reeds marktconform is kunt u zich ook beperken tot de inflatieverhoging van 2,5%, u voorkomt dan in ieder geval dat de kale huur te hoog wordt of dat huurders weggaan.

Hoe komt u aan inkomensgegevens van uw huurder?
De extra huurverhogingen zijn afhankelijk van het verzamelinkomen van de ingeschreven personen op betreffende adres. De belastingdienst is verplicht deze informatie aan de eigenaar te verschaffen. Via het aanleverportaal belastingdienst dient de eigenaar een account aan te maken. Let op: u heeft voor al uw afzonderlijke RSIN’s (Rechtspersonen Samenwerkingverband Informatie Nummers) en/of BSN (Burger Service Nummer) een account/inlogcode nodig.

Tot 1 maart 2014 heeft u als eigenaar de tijd om een account / inlogcode aan te vragen. Daarna sluit de belastingdienst het webportaal, de belastingdienst heeft 14 dagen nodig om de resultatentabel/verstrekkingbestanden op te bouwen van de woningen van de verhuurders die zich in februari 2014 hebben aangemeld bij het webportaal voor een account/inlogcodes.

Vanaf 17 maart 2014 kunnen verhuurders, die in februari een account/inlogcodes hebben aangevraagd, inloggen bij het webportaal om een inkomensindicaties voor hun woningen op te vragen. Let op deze inkomensindicatie download wordt eenmalig verstrekt, wij adviseren u deze verklaring op te slaan op uw computer. Deze verklaring dient tezamen met het voorstel tot huurverhoging aan uw huurder te worden gestuurd voor 1 mei 2014.

 Hoe gaat het nu werken?
In de inkomens indicaties staan geen gedetailleerde inkomensgegevens maar een code:

N voor een huishoudinkomen onder de 34.085 euro
M voor een huishoudinkomen tussen 34.085 en 43.602 euro
J voor een huishoudinkomen hoger dan 43.602 euro
O wanneer er voor dat adres geen inkomensgegevens bekend zijn.

Deze inkomensindicatie/verklaring dient u tezamen met het voorstel tot huurverhoging aan uw huurder te sturen voor 1 mei 2014, zodat u de huur per 1 juli 2014 kan verhogen.

Vanaf 7 april 2014 stuurt de belastingdienst huurders een brief als hun verhuurder een inkomensverklaring over het woonadres heeft ontvangen. De inhoud van de inkomensverklaring wordt daarin niet vermeld.