Huurverhoging 2015

Door Wouter Nelis

Voor huurwoningen zonder geliberaliseerd huurcontract geldt een maximale jaarlijkse huurverhoging.  Dit is het geval als de kale huurprijs op 1 januari lager lag dan € 710,68, dus exclusief servicekosten en kosten voor gas, licht en water. Ieder jaar stelt de overheid vast met welk percentage de huur mag worden verhoogd. Het uitgangspunt voor deze verhoging is altijd de inflatie, over 2014 bedraagt de inflatie 1 %.

Om de huur meer marktconform te maken, is het toegestaan om dit percentage te verhogen met een inkomensafhankelijke opslag, variërend tussen de 1,5 % en 4,0 %. Hiervoor is het inkomen uit 2013 bepalend.

Vertaald naar de praktijk:

  • 2,5 % (inflatie + 1,5 %) Alle huurders
  • 3,0 % (inflatie + 2,0 %) Huurders met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786
  • 5,0 % (inflatie + 4,0 %) Huurders met een inkomen hoger dan € 43.786

Dit schema is alleen van toepassing voor huurders van zelfstandige woonruimte. Voor kamerverhuur is de maximale huurverhoging per 1 juli vastgesteld op 2,5 % (inflatie + 1,5 %). Als de huurprijs reeds marktconform is kan de verhuurder zich ook beperken tot de inflatie.

Een verhuurder kan kiezen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging, daarvoor kan hij tot en met 28 februari een account een aanmaken bij de Belastingdienst. Vanaf 16 maart kan de verhuurder dan een inkomensindicatie opvragen via Inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl.

Meer informatie over de huurverhoging 2015 is te vinden op de website van de Rijksoverheid