Huurverhoging 2013 (2) de praktijk….

Door Rob Zurlohe

Er blijken in de praktijk veel vragen te zijn over het te voeren huurbeleid in 2013. Ik zal proberen kort en duidelijk uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Ik beperk me hierbij tot huurverhogingen voor woningen in de niet-geliberaliseerde sfeer. Woningen die bij aanvang van hun huurovereenkomst al in de vrije sector vielen hebben een ander systeem van verhogen zoals in de individuele voorwaarden bepaald.

Welke huurverhoging kunt u rekenen?
Uitgangspunt voor alle huurverhogingen is altijd de inflatie ( 2,5%). Dit percentage mag verhoogd worden met een opslag. Deze opslag is bedoeld om huren meer marktconform te maken. Het percentage van de opslag op de huurverhoging is gekoppeld aan het gezinsinkomen van de huurder . De opslag bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 4,0%. Vertaald naar de praktijk:

Alle huurders   2,5% + 1,5%  =  4,0 %

Huurders met inkomen tussen 33000-43000 euro  = 2,5% + 2% = 4,5%

Huurders met inkomen boven 43000 = 2,5% + 4% = 6,5%

Indien uw huurprijs reeds marktconform is kunt u zich ook beperken tot de inflatieverhoging van 2,5% , u voorkomt  dan in ieder geval dat de kale huur te hoog wordt.

Hoe komt u aan inkomensgegevens van uw huurder?
De extra huurverhogingen zijn afhankelijk van het inkomen van het huishouden dat huurt.  De belastingdienst is verplicht deze informatie aan de eigenaar te verschaffen. Via aanleverportaal belastingdienst kan een eigenaar een account aanmaken. Wanneer u op 1 juli 2013 de huur wilt gaan verhogen is het zaak dit nu aan te vragen! U moet dit als eigenaar zelf doen.

Hoe gaat het nu werken?
Klanten van RandstadWonen Beheer BV ontvangen een advies voor het te volgen regime voor de woningen in uw portefeuille.

Huurverlaging
Huishoudens die eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, kunnen volgens de plannen in het woonakkoord weer een lagere huur krijgen als hun inkomen opeens daalt. De huur kan dan weer dalen tot het niveau van voor de huurverhoging, tot maximaal 2 jaar terug.

Samenvattend
Voor de meeste woningen zal een huurverhoging van 4%  berekend worden. De eerste ervaringen met het aanleverportaal van de fiscus geven als uitkomst “geen inkomen bekend” dus dit is weinig hoopvol voor een effectieve uitvoering. In de praktijk zullen weinig panden voor een verhoging van 6,5% in aanmerking komen.