Aanvraag Hoofdhuurderschap ingediend

Wij hebben uw gegevens ontvangen.

Indien u binnen 10 dagen geen bericht van ons ontvangt komt u niet in aanmerking. Het is om praktische redenen voor ons niet mogelijk om over de toewijzing te corresponderen of te bellen. We ontvangen jaarlijks vele duizenden aanvragen waarvan we er maar een klein aantal kunnen honoreren.

Afwijzingsgronden zijn o.a:

  1. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende aanvraag, ontbrekende bijlagen
  2. Inkomen lager dan 3x bruto maandhuur bij zelfstandige woningen
  3. Geen garantstelling ouders ingediend bij kamerverhuur

We wensen u veel succes bij uw aanvraag.