Aangifte inkomstenbelasting 2012, verhuurders

Voor de aangifte in box 3 wordt u aangeslagen over het saldo tussen uw bezit en uw schulden.  Makkelijk gerekend betaalt u 1,2% belasting over uw netto vermogen.  Uw onroerende zaken maken deel uit van uw bezittingen. Voor de waardebepaling  van uw bezittingen gaat de fiscus sinds 2010 uit van een waarderingsmodel gebaseerd op de WOZ-waardering.  Hierbij wordt een afslag toegepast voor de (1) ‘eigen grondfictie’, (2)  ‘splitsingsfictie’ en (3) ‘vrij opleverbaarheids fictie’.

Om de waarde van uw bezit te bepalen kunt u als volgt te werk gaan:

Stap 1 : neem de waarde uit uw WOZ aanslag

Stap 2 : in geval van erfpacht verminder de waarde met 17  x de jaarcanon. (of 20x in geval van ongesplitst bezit)

Stap 3: in geval van ongesplitst maar wel individueel aangeslagen object trek 20.000,- af

Stap 4: bepaal uw rendement op basis van de kale huursom en bereken op basis van onderstaande tabel de leegwaarderatio welke u mag vermenigvuldigen met de WOZ waarde na stap 3.

Het resultaat kunt u invoeren als WOZ waarde van uw bezittingen. Voor uw aangifte 2012 gebruikt u de waardes van 2011. Het aangifteprogramma van de belastingdienst houdt geen rekening met deze afslagen dus u dient een netto WOZ waarde aan te geven. Bij vragen schroom niet en vraag gerust uw beheerder.

Waarderingstabel WOZ verhuurde woningen

Meer dan Maar niet meer dan Bedraagt leegwaarderatio
0% 1,0% 50%
1,0% 1,5% 54%
1,5% 2,0% 58%
2,0% 2,5% 63%
2,5% 3,0% 67%
3,0% 3,5% 72%
3,5% 4,0% 76%
4,0% 5,0% 81%
5,0% 85%

Samenvattend kan gesteld worden dat we WOZ waarderingen steeds belangrijker worden omdat ze door de fiscus gebruikt worden als basis voor BOX3 berekeningen maar ook in geval van erf- of schenkingsbelasting. Omdat de waardering bij de gemeentes ligt, die er juist belang bij hebben om elke verhuurde unit apart te belasten en de waardes zo hoog mogelijk te houden, ontstaat een spanningsveld waarbij het voor een verhuurder al snel loont om bezwaar aan te tekenen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw belastingadviseur of op de site van de belastingdienst.