Huurverhoging 2016

huurverhoging-2014

Op welke huurverhoging kunt u rekenen?
Uitgangspunt voor alle huurverhogingen is altijd de inflatie (0,6%). Dit percentage mag verhoogd worden met een opslag. Deze opslag is bedoeld om huren meer marktconform te maken.
Het percentage van de opslag op de huurverhoging is gekoppeld aan het gezinsinkomen van de huurder . De opslag bedraagt minimaal 1,5% en maximaal 4,0%.

Vertaald naar de praktijk:

  • Alle huurders:
    0,6% + 1,5% = 2,1%
  • Huurders met inkomen tussen € 34.678 en € 44.360:
    0,6% + 2% = 2,6%
  • Huurders met inkomen boven € 44.360:
    0,6% + 4% = 4,6%

Indien uw huurprijs reeds marktconform is kan de verhuurder zich ook beperken tot de inflatieverhoging van 1%.

Huurverlaging
Huishoudens die eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, kunnen volgens de plannen in het woonakkoord weer een lagere huur krijgen als hun inkomen opeens daalt. De huur kan dan weer dalen tot het niveau van voor de huurverhoging, tot maximaal 2 jaar terug.

Hoe komt de verhuurder aan uw gegevens?
De extra huurverhogingen zijn afhankelijk van het verzamelinkomen van de ingeschreven personen op betreffende adres. De belastingdienst is verplicht deze informatie aan de eigenaar te verschaffen als deze hierom vraagt. Deze verklaring dient tezamen met het voorstel tot huurverhoging door de verhuurder te worden verstuurd voor 1 mei 2016.

Vanaf april 2016 stuurt de belastingdienst huurders een brief als hun verhuurder een inkomensverklaring over het woonadres heeft ontvangen. De inhoud van de inkomensverklaring wordt daarin niet vermeld.