Huurbetaling

huurbetaling-huurder-RandstadWonen-BeheerU betaalt de huur het eenvoudigst via maandelijkse, automatische overboeking op ons rekeningnummer (zie onderstaand) onder vermelding van uw debiteurnummer en betalingskenmerk. Deze automatische overboeking regelt u zelf bij uw bank.
De huurprijs zal per vooruitbetalingen worden voldaan op elke eerste dag van de maand. Voor een contante betaling van de huur wordt € 10,- stortingskosten berekend.

Bij nalatigheid van betaling van de huurtermijn is de verhuurder gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen voor de betalingsherinneringen.

Woonruimte
Deze tarieven bedragen € 5,- voor een eerste herinnering, € 5,- voor een tweede herinnering plus € 15,- boete.

Bij een derde herinnering bedraagt het tarief € 15,- plus € 15,- boete, volgens art. 4.7 van de algemene voorwaarden.  Tevens zijn alle incassokosten voor rekening van de huurder. Deze kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde huurbedrag.

Het voortijdig verrekenen van een uitstaande waarborgsom met de te betalen huur wordt als huurschuld aangemerkt.

Bedrijfsruimte
Huurt u een bedrijfsruimte dan bedragen de administratiekosten € 15,- plus € 300,- boete, volgens art. 18 van de algemene voorwaarden.

Contact
Specifieke voorwaarden en condities kunt u terugvinden in uw huurcontract.

Mocht u vragen hebben, kunt u ons mailen via huurbetaling@rwb-vastgoedmanagement.nl

ING Bank Haarlem
t.n.v. Stichting Derdengelden RandstadWonen Beheer
IBAN: NL69 INGB 0670 9108 21
BIC:  INGNL2A